tesco gastro
TESCO Gastro s.r.o.

tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
e-mail: jana.viznar@tescogastro.cz / tel.: 724 444 394 / www.tescogastro.cz


IČ: 01832638
DIČ: CZ01832638
DIČ k DPH: CZ699000785
Spisová značka C 56672 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Společnost TESCO Gastro s.r.o. je členem holdingu TESSELA HOLDING SE, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 043 94 232     Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě.
GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pro naši společnost Tesco Gastro s.r.o. se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob,
které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.


       Informace o zpracování osobních údajů
       Pověřenec pro ochranu osobních údajů
       Kontaktní informace ve vztahu k ochraně osobních údajů
       Žádost o výkon práv subjektu údajů
       Politika ochrany osobních údajů